CE Märkning

PVC fönster och dörrar tillverkade av Arutech Parimad Aknad är CE-märkta. CE-märkning är det tekniska dokument, som visar att produkten har kontrollerats och befunnits uppfylla alla de krav som anges i EU direktivet för byggvaror, 89/106/EEC och standarden EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010 (Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage).

Alla fönster och dörrar från Arutech är tillverkade enligt specifikationer från profilleverantören. Initial typ tester (ITT) av produkterna har gjorts på laboratorier i Tyskland, IFT Rosenheim GmbH (anmält organ Nr. 0757).