TRÄ FÖNSTER OCH DÖRR

Trä fönster och dörr är en garanti för material av den högsta kvaliteten och för flerårig och felfri användning. Drutex tillverkar träprodukter grundade på Softline profil som karakteriseras av utmärkt kvalitet av råvaror och utförande.

Drutex träfönster tillverkas av utvalt trä limmat i tre skikt, varvid de yttre skikten är fasta. Detta är viktigt inte bara ur kvalitativ synpunkt, utan också estetisk. Detsamma gäller Drutex trädörrar.

Fördelar med träsnickeri:

Varmt och estetiskt material,
Låg termisk expansion,
Bra värmeisolering,
Hög hållbarhet och hållfasthet,
Möjlighet att ändra fönstrets färg genom att måla det,
Möjlighet att reparera redan monterade fönster.

Högre pris än i fallet av PVC fönster och underhållsbehov kan betraktas som en nackdel, men det är inte besvärligt eftersom fönster kan renoveras med flera års mellanrum.

SOFTLINE är en modell av Drutex träfönster som karakteriserars av den högsta kvaliteten, klassisk elegans och ekologiska lösningar.

SOFTLINE 68 är en modell av Drutex trädörrar som är en perfekt koppling av hög kvalitet och naturlig skönhet.

Trä fönster och dörr

Trä fönster och dörr

PVC FÖNSTER OCH DÖRRAR FRÅN POLEN